Polski Zjazd

W dniach 24-26 listopada 2017 r. odbędzie się Ogólnopolskie Roczne Spotkanie Kwakrów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych o kontakt mailowy.