Informacje

10 grudnia spotkanie u Joanny na Nowogrodzkiej 42/2. Zapraszamy na 11.00   W tym samym miejscu odbęda się spotkania w kolejne niedziele 17 i 24 grudnia

10 of December meeting for worship at Joanna's, Nowogrodzka 42/2. We invite you at 11 a.m. The same at 17th and 24th December.

Patrz na mapkę u dołu strony. Look at the map at the bottom of the page