Informacje

22 października zapraszamy na Nowogrodzką 42 m 2. Spotkanie w ciszy zaczynamy o 11. 22 October the meeting for worship starts at 11.00 a.m. at Nowogrodzka 42 ap. 2

29 października spotkanie odbędzie sie na Tarczyńskiej 11 lok.24. 29 October the meeting will take place at Tarczyńska 11/24

Patrz na mapkę u dołu strony. Look at the map at the bottom of the page