`Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.` (J 15, 15)

 

Kwakrzy czyli oficjalnie członkowie Religijnego Towarzystwa Przyjaciół to licząca obecnie w świecie około 400 tysięcy osób grupa religijno-światopoglądowa, wywodząca się z chrześcijańskiego ruchu zapoczątkowanego przez Jerzego Foxa w połowie XVII stulecia w Anglii i Walii. Kwakrzy wierzą, że rzeczywiste i bezpośrednie doświadczenie Boga jest dostępne każdemu człowiekowi bez konieczności pośrednictwa w postaci kapłanów lub rytuałów. Dzisiaj wśród kwakrów odnajdziemy nie tylko chrześcijan, ale również żydów, pogan, buddystów, hinduistów i zwolenników innych poglądów religijnych, a także agnostyków i ateistów. Kwintesencją kwakierstwa są podstawowe wartości, które kwakrzy nazywają świadectwami. Są to przede wszystkim równość, prawość, prostota, prawda i pokój.

Członkowie ruchu, którzy sami siebie nazywają przyjaciółmi prawdy lub po prostu przyjaciółmi, od wieków są obecni tam, gdzie naruszane są prawa człowieka. Byli pionierami w kwestii równouprawnienia - od początku ruchu kobiety mogły być kaznodziejkami, to oni podjęli pierwsze próby zniesienia niewolnictwa, brali udział w założeniu pierwszej organizacji pokojowej, a w 1947 otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla. Pomagają ofiarom konfliktów na całym świecie poprzez swoje misje humanitarne, podejmują liczne działania na rzecz walki z ubóstwem, ekologii, odpowiedzialnego inwestowania, praw dzieci, praw mniejszości i rozwiązywania wielu innych problemów społecznych. Kwakrzy wpłynęli też na zmianę podejścia społeczeństw do kwestii więzień oraz karania i resocjalizacji więźniów. Dzięki działalności jednego z pierwszych kwakrów - Wilhelma Penna - założyciela stanu Pensylwania wprowadzono w tym stanie bardzo humanitarny system kar jak na ówczesne czasy. Pod egidą przyjaciół, którzy założyli Stowarzyszenie Łagodzenia Nieszczęścia Więźniów, w późniejszych czasach trwały dalsze prace nad poprawą losu więźniów i ich resocjalizacji. Również obecnie kwakrzy nie zapominają o kwestiach związanych z prawami więźniów.

Dla osób przyzwyczajonych do nabożeństw, prowadzonych przez księdza lub pastora, spotkania religijne przyjaciół wydać się mogą zupełnie inne. Zapraszamy do lektury materiałów zamieszczanych na naszej stronie i bliższego poznania kwakierskich idei.